Kazakistan-Özbekistan Seyahatim

•27/04/2018 • Yorum Yapın
Reklamlar

Son Akşam Yemeği

•31/03/2018 • Yorum Yapın

say

Muammer ULUTÜRK

Sarıkeçililer

•28/02/2018 • Yorum Yapın

1950 Yılında Konya’da Neler Olacakmış?

•31/01/2018 • Yorum Yapın

1950 yılında Konya’nın beklentilerine dair..

Kendi Defterime Notlar

•25/01/2018 • Yorum Yapın

Türkiye Yazarlar Birliği Konya şubesinin 12. Genel kurulu 20 Ocak 2018 Cumartesi günü itibarıyla yapıldı. Önceki yönetimin de talip olduğu başkanlık seçimine ben de listemle aday oldum. Seçim süreciyle alakalı bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum.

TYB Konya şubesinin tarihinde ilk defa iki liste yönetime talip oldu. Bu durumun özellikle üyeler açısından faydalı olduğunu belirteyim.

Üyelerin önemli bir kısmı ilk defa genel kurul için davet aldıklarını ifade ettiler. Üye olduklarından haberdar olmayanlar, üye olduklarını zannettikleri halde üye olmadıklarını öğrenenler, üye olup da genel kurullara hiç katılmayanlar bu seçime iştirak ettiler.

Biz divan heyetine seçimin kapalı zarf açık tasnife göre yapılması konusunda dilekçemizi ibraz ettik. Bu önemliydi zira yüz yüze veya telefonla görüştüğümüz üyeler, oylamanın gizli olması halinde bize destek vereceklerini ifade etmişlerdi.

Diğer liste ise açık oylama taleplerine ilişkin dilekçelerini ibraz ettiler.  Oylamanın gizli mi yoksa açık mı yapılacağı divan heyeti tarafından oylamaya sunulunca aslında beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı. En fazla bir saati bulacak ve herkesin vicdanını rahatlatacak gizli oylama teklifimiz kabul görmedi. Delegelerin kahir ekseriyeti oyların el kaldırarak yapılmasını talep edince oylamanın açık yapılması kabul edildi.

İki veya daha çok listeli seçimlerin açıktan oylanması usül açısından uygun olabilir. Netice olarak burada bir gövde gösterisi sergilendi ve böylece indir-kaldır yöntemiyle oy verme şekli belirlenmiş oldu. Bu hususu kazanan diğer liste yönetiminin vicdanına bırakıyorum. Bu durum hukuki olmakla birlikte hele ki okur-yazar bir kitle için naif bir tavır olmamıştır.

Genel kurulda açık oylama talep ederek muradına erenler halk fırkası zihniyetini hiç eleştirmesinler.

Diğer husus seçimin hazırlık süreciyle ilgiliydi. Yönetim listesinde bulunma teklifimize olumlu yanıt veren üyelerimizden bir kısmı kendilerine yapılan “ikna” çalışmalarıyla listemizden çıktıklarını ifade ettiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, üniversitenin, bazı hatırlı kişilerin araya sokularak bize destek sözü veren üyelere etki etmesi olacak iş değildi. Üst düzey bir STK’nın seçim sürecinde resmi kurum ve kişilerle ne alakası olabilir? Bizi yola revan eden ve listemizde yer alan arkadaşımız Vural Kaya’nın sosyal medyadaki beyanıyla “seçimlerde herhangi bir listede yönetim kurulu üyeliği yahut da başka herhangi bir görev almayacağını, bundan sonraki çalışmalarında TYB Konya şubesinde hiçbir kültür faaliyeti hizmetinde bulunmayacağını” ifade ederek genel kurula gelmemesi “baskıdan” başka nasıl açıklanabilir? “Yönetim adayımız işte bunun için burada değil” sitemime kendisine sorun denilmesi başka ilginç bir husus olmuştur.

Ne şahsımın ne de yönetime talip olan arkadaşlarımızın TYB şube çatısı altında hiçbir ikbal beklentileri yoktur, olmamıştır. Ortaya çıkan sonuç sebebiyle şahsen kimseye karşı küskünlüğüm yoktur. Adaylığımız kanaatimce hayra vesile olmuştur. Böylesi bir katılımı da yeni bir liste ile çıkmamız sağlamıştır.

Alternatif liste ile ortaya çıkmak ihanet, fitne veya nifak kavramlarıyla anlatılamaz. İkinci bir listeyle yönetime talip olmanın nifakla, ayrımcılıkla izahı –bunları işittik- iptidailiktir. Odalar ve meslek birlikleri çok sayıda listeyle yönetimlere talip olurken, okur-yazar bir kitlenin farklı düşünmesinden daha doğal bir şey olamaz. Aksi problemdir.

Bize destek sözü verdikleri halde yanımızda olmayanlara kırıldığımızı ifade etmeliyim. Koca koca adamlar söz verip tutmadılar, sözlerinin ardında durmadılar, bazıları oy kullanmaya bile gelmediler. Her ne ise, bir seçim ortamı yaşanmış ve bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bundan sonra böyle çark edenlerle işimiz olmayacaktır. Gölge başkanlarla, bina ve imkanları tehdit vasıtası yapanlarla da. Bizi satanları kınıyorum.

Listemde yer alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

 

TYB Konya 12. Genel Kurulunun Ardından

•25/01/2018 • Yorum Yapın

Konya Yazarlar Birliği Kongresi’nin yenilenmesi kazandırır!

Ahmet Şükrü KILIÇ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin kongresine katıldım. Ne zaman, kim üye yaptı onu da hatırlamıyorum.Bu yıl ilk kez kongre daveti aldığımı itiraf etmeliyim.İki liste yarıştı, hangi listenin kazanıp hangi listenin kaybettiği muhatapları için muhakkak önemlidir, değilse iki liste arasında yarış olmazdı.Yakın bir tanıdığıma söz verdiğim için bir listeye herkes gibi ben de açık destek verdim, herkes gibi diyorum, oylama açık yapıldı, el kaldır indir yönetimi uygulandığı için de kimin kimlere destek verdiği görüldü.Oylamanın açık mı olsun, gizli gizli mi olsun görüşü de oylamaya sunulmuş, ben o oylamaya yetişemedim. Yetişseydim ne olurdu, itirazım olur muydu, şimdi bir şey söylemek çok da anlam ifade etmeyecek.Tek listeli seçimlerde, açık oy kullanımı uygulanabilir, iki listeli seçimlerde bir gövde gösterisine dönüştürülmesi birlikte yıllarca çalışan insanların kendi aralarındaki hukuku zedeleyecektir.En fazla yarım saatlik sıraya girilerek kullanılacak oy usulü, hem hukuku korur, hem de tartışmaların önüne geçer.Doğrusu; yazar, aydın, düşünce adamı ve firik adamları başlıklarını taşıyan dernekler, benim dünyamda bu zamana kadar yer edinmedi.Yaşadıkları şehrin sorunlarına yabancı olan insanların sanatla, edebiyatla, kültürle ilgilenmeleri de bir anlam ifade etmeyecektir.Fikir üretemeyen, kültürü kendi yaşamlarında dahi canlı tutamayan, bilgiden öte yaşamlarıyla insanların aydınlanmasına katkı sağlayamayan, düşüncesizlikleriyle dünya düşünce dernekleri kuran insanların bulundukları yerleri sıçrama tahtası olarak kullanmaları ya da kendi tanıtımlarını öncelikli kılmaları kime ne fayda sağlayacaktır?Hepten yapılanlar edilenler yok sayılacak değil elbette, demek istediğim şey, sadece dernek tüzüklerinin kendilerine yüklediği sorumluluklar yerine getirilmiş olsaydı, bir dernek tarihçesi çıkardı.Tarihçe değimiz de öyle falan adamlar anıldı türünden bir tarihçeyle sınırlandırılamaz, kendi tarihini yazmalıdır sivil toplum örgütlerimiz, biz şu meseleyi çözdük diyebilmelidir.Yazarlar Kongresinde dikkat çeken insan potansiyelinin, ne olduğunu da söylemliyim; velüd insanların, koşturan insanların, gerçekten insana dokunacak iş yapan insanların küstürülmüş olmalarıdır.Her biri hiçbir vakfa, derneğe ihtiyaç duymadan kendi üretimleriyle varolan insanların nasıl gönülleri alınacaksa alınmalıdır.Söz vermek, sözün yerine getirilmesini ahit haline getirmektedir. Hakikatin önüne söz de geçemez, bizler verdiğimiz sözlerle üreten insanların incinmesine sebep olmamalıyız.Bir tarafta sayısal çoğunluğu yakalayan insanlar var, diğer tarafta sayısal çoğunluk kadar eseri olan insanlar var!Yapılacak işler var; bu işlerin önüne ne inatlarımız, ne geçmiş emeklerimiz ne de ürettiğimiz eser kıyaslamaları geçmelidir. Bir insan onlarca eser üretebilir ama ürettiklerini insana ulaştıracak organizasyon kabiliyeti gösteremez, her insanın kabiliyeti farklıdır.Diyeceğim o ki; gönüller alınsın, haklar yerli yerince teslim edilsin, bu kongre tek liste anlaşmasında yenilensin!Kaynak: Konya Yazarlar Birliği Kongresi’nin yenilenmesi kazandırır! – Ahmet Şükrü KILIÇ

**************

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olağan 12. Genel Kurulunu 20 Ocak Cumartesi Günü Konya İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirdi.

Genel Kurul üyeler tarafından büyük ilgi gördü. Yönetim Kurulu için Prof. Dr. Hayri Erten ve Yrd. Doç. Dr. Muammer Ulutürk’ün çıkardığı listeler yarıştı.

Sunuculuğunu Muhammed Acıyan’ın yaptığı Genel Kurul, saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve Ahmet Çalışır Hoca’nın okuduğu Kuranı Kerim ile açıldı. TYB Konya Şubesi 12. Olağan Genel Kuruluna, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, NEÜ Güzel Sanatlar Fak. Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, NEÜ AKİF Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, NEÜ AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, Yeni Haber Genel Yayın Yönetmeni Lokman Koyuncuoğlu, Anadolu Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Bay, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, pek çok gazeteci ve akademisyen katıldı.

Genel Kurul toplantısında üyelerin oybirliği ile Divan, Mustafa Arslan’ın başkanlığında Lokman Koyuncuoğlu ve M. Ali Köseoğlu’ndan oluştu.

Genel Kurulun açılış konuşmasında Prof. Dr. Hayri Erten, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşundan bu yana ülke genelinde toplumun sosyo-kültürel, dinî ve millî değerlerini benimsemiş; bilimsel ve düşünsel bağlamda öncülük etmiş tüm değerleri gündeme getirmeye çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Erten sözlerine şöyle devam etti: “Değerlerimizin gelecekteki nesillere aktarılmasında Türkiye Yazarlar Birliği olarak köprü görevini yerine getirmeye devam edeceğiz. TYB tüm toplumsal değerlerimizle ülkemizin ve milletimizin birliğinin güçlendirilmesini sağlamaktadır. Neredeyse bir asırı aşkın süredir içinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde kardeş olmaya, birlik olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır.”

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin etkinliklere katılmalarının önemli olduğunun altını çizen ve TYB Konya şubesinin kardeşlik ve birlik çerçevesinde edebî, sosyal, dini ve kültürel değerlerin anlaşılması konusunda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirten Erten; “Pek çok etkinlik ve çalışma gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz yeni dönemde de hızla devam edecek. Özellikle genç arkadaşların etkinliklere katılmasını istiyoruz. Yazar-okur buluşmaları düzenledik. Çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Sahasında bilinen değerli pek çok sayıda akademisyenlerimize ve yazarlarımıza konferanslar verdirdik ve paneller düzenledik. Önümüzdeki süreçte daha da çok etkinlik düzenlemeye gayret göstereceğiz.” dedi.

Prof. Dr. Hayri Erten’den sonra söz alan Konya Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, belediye olarak Konya’ya fiziki yatırımlar yanında kültür ve sanat alanında da hizmet etmeyi görev kabul ettiklerini belirtti. Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının hizmet yapmalarını kolaylaştırıcı tedbirler aldıklarını, imkânlar nispetinde rahat çalışabilecekleri ortamı hazırlamak için ellerinden gelen bütün itinayı gösterdiklerini belirterek şehrin en aktif çalışan sivil toplum örgütü olan TYB Konya şubesi ile çalışmanın bir zevk olduğunu söyledi.

TYB Konya Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunun ibrasından sonra katılımın yüksek olduğu yönetim kurulu seçiminde Prof. Dr. Hayri Erten, üyelerin büyük çoğunluğu tarafından kabul gördü. Güven tazeleyen Prof. Dr. Hayri Erten’in listesi aşağıdaki isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
1. Hayri Erten
2. Ahmet Çaycı
3. Bekir Biçer
4. Ahmet Kazım Ürün
5. Duran Çetin
6. Aziz Ayva
7. Hüzeyme Yeşim Koçak
8. Mehmet Akif Sarıkaya
9. Melahat Ürkmez

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1. Ali Fuat Baysal
2. Mustafa Güden
3. Bedir Köseoğlu
4. Muhammet Acıyan
5. Hatice Hilal Seyhan
6. Hasan Coşar
7. Şener İşleyen
8. Zeki Oğuz
9. Sadık Gökce
Denetim Kurulu:
1. Nazmi Zengin
2. Salih Sedat Ersöz
3. Yusuf Ziya Karipek
Denetim Kurulu Yedek
1. Saffet Yurtsever
2. Hasan Bayraktar
3. İbrahim Can

GENEL KURUL DELEGELERİ
1. Ahmet Sorgun
2. Mustafa Kabakcı
3. Kamil Uğurlu
4. Ahmet Köseoğlu
5. Bekir Şahin
6. M. Ali Köseoğlu
7. Yusuf Türkalp
8. Mustafa Arslan
9. Adem Alemdar
10. Abdüssettar Yarar
11. Lokman Koyuncuoğlu
12. Mustafa Güçlü
13. M. Ali Uz
14. Caner Arabacı
15. Ahmet Çalışır
16. Nurettin Bay
17. Mustafa Yazlık
18. Ali Fuat Baysal
19. Mustafa Güden
20. Bedir Köseoğlu
21. Muhammet Acıyan
22. Hatice Hilal Seyhan
23. Hasan Coşar
24. Şener İşleyen
25. Zeki Oğuz
26. Sadık Gökce
27. Nazmi Zengin
28. Salih Sedat Ersöz
29. Yusuf Ziya Karipek
30. Saffet Yurtsever
31. Hasan Bayraktar
32. İbrahim Can
33. İsmail Detseli
34. Mehmet Harmancı
35. İbrahim Dıvarcı
36. Cemil Paslı
37. Fatma Polat
38. Ömer Lütfi Ersöz
39. Ahmet Kuş
40. Yücel Kemendi
41. Ahmet Tapu
42. Murat Ak

Kaynak: http://www.tyb.org.tr/konya-subesinin-12-genel-kurulu-yapildi-32646h.htm

**********************

TYB Konya Genel Kurulu

Salih Sedat Ersöz-Memleket gazetesi-25.01.2018

TYB Konya Şubesi Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı.

Genel Kurul, gerek protokolün gerekse Konya’nın kültürüne katkı yapan kişi ve kurum temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Açılışta Ahmet Çalışır kardeşimin yaptığı Kur’an-ı Kerim tilaveti ruhlarımıza tesir etti ve âzâlarımızdaki bütün paslarımızı silip attı.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten’in açış konuşmasında değindiği faaliyetler oldukça ilgi çekici oldu.

Her hafta Cumartesi günleri yapılan kültür faaliyetlerinin bir özetini veren Hayri Erten hocamız, bir yılda 35 etkinlik gerçekleştirildiğini, bu etkinliklerin büyük ilgi görmesinin yanında oldukça faydalı, verimli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hayri Erten hocamızın şu sözleri önemli idi:

“Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşundan bu yana ülke genelinde toplumun sosyo-kültürel, dinî ve millî değerlerini benimsemiş; bilimsel ve düşünsel bağlamda öncülük etmiş tüm değerleri gündeme getirmeye çalışıyor. Değerlerimizin gelecekteki nesillere aktarılmasında Türkiye Yazarlar Birliği olarak köprü görevini yerine getirmeye devam edeceğiz. TYB tüm toplumsal değerlerimizle ülkemizin ve milletimizin birliğinin güçlendirilmesini sağlamaktadır. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde kardeş olmaya, birlik olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır.”

Konuşmalarından sonra yeni yönetim ve denetim kurulları seçimlerine geçildi. Şimdiye kadar ki genel kurullardan farklı olarak bu genel kurulda 2 liste yarıştı.

Prof. Dr. Hayri Erten ve Yrd. Doç. Dr. Muammer Ulutürk’ün çıkardığı listeler üyelerin takdirine sunuldu. Sonuçta kazanan liste Hayri Erten hocamızın listesi oldu.

Aslında kazanan TYB Konya şubesi idi. Zira 2 liste olmasına rağmen, yarış büyük bir olgunluk ve kardeşlik ölçüleri içinde geçti.

Bazı genel kurullarda yaşanan tatsız olayları, kavga ve gürültüleri düşünürsek, bu genel kurulun tam da Yazarlar Birliğine yakışır halde ve yazarların o hassas, narin, zarif duygu ve düşüncelerinin bir tezahürü olarak gerçekleşmesi hepimizi sevindirdi.

Yeni dönemde görev yapacak olan ve hepsi birbirinden değerli, kaliteli ve kapasiteli TYB Konya Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hayri Erten, Ahmet Çaycı, Bekir Biçer, Ahmet Kazım Ürün, Duran Çetin, Aziz Ayva, Hüzeyme Yeşim Koçak, Mehmet Akif Sarıkaya, Melahat Ürkmez.

Denetim Kurulunda da şu isimler yer aldı: Nazmi Zengin, Salih Sedat Ersöz, Yusuf Ziya Karipek.

Başkan Prof. Dr. Hayri Erten hocamıza ve listede yer alan tüm isimlere çalışmalarında başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Bu arada bendenize de Denetim Kurulunda yer veren Hayri Erten hocama şükranlarımı sunuyorum.

Geçmiş yıllarda görev yapan TYB Başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin tamamına da verdikleri hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

http://www.memleket.com.tr/tyb-konya-genel-kurulu-ve-ey-amerika-25350yy.htm

**********************

 

Şehir Ansiklopedileri 7) İzmir Ansiklopedisi

•24/01/2018 • Yorum Yapın

İzmir’e ilişkin bugüne adar yapılmış en kapsamlı araştırmaların bir sonucu olan İzmir Ansiklopedisi, 10 bölümden oluşuyor. 200 araştırmacı ve yazarın üzerinde çalıştığı dev eser toplam 6 bin sayfadan oluşuyor.

izmir